SLEMC Tekniske Specifikationer

Regelændringer offentliggøres på KOF's, minimum en måned inden ikrafttræden.
Seneste ændringer er skrevet med kursiv.

Seneste update:

11/8-06 Hjul, dæk, fælge.

20/12-06 Motor.

9/2-07 Komplette Slot.it biler.

30/6-07 Gear og tandhjul.

Bemærk:
Modifikationer der ikke er nævnt i dette regelsæt, er ikke tilladte.

Chassis:
Skal være Slot.it HRS universal chassis - inliner eller sidewinder valgfrit. Samt chassiser til de komplette Slot.it biler. Motorholderen skal være skruet helt fast. Enhver form for flex mellem motorholder og chassis er ulovligt. (og en skive mellem holder og bund er en modifkation (og dermed ulovlig) - bare for at slå DET fast)

Eneste modifikation Slot.it HRS bunden må udsættes for er:

- En bortslibning af en smule af forhjulsophænget, for på den måde at gøre sporvidden en smule mindre (det giver ca. 1.5 mm)

- Bortslibning af noget af chassisets montagepaler, for på den måde at sikre en smule flex mellem chassis og karrosse.

- Montage af styretap må modificeres, så arrangementet fylder mindre i højden (af hensyn til lav-snudede biler)Motorholder:
Tilgængelige Slot.it. Magnet affjedring er ikke tilladt.

Karosseri:
Karosseriet skal være i hård plastic (herunder resin), og have en detaljeringsgrad der minimum svarer til Ninco/FLY/Scalextric/SCX/Proslot, og skal ligne noget der kan have deltaget i Le Mans, Grp C, og lignende serier fra perioden ca '85 og til nu. Om bilen opfylder disse kriterier afgøres i sidste ende af Carpo og KOF, men generelt skulle vi gerne alle være enige om at vi har et flot og nogenlunde homogent felt. F.eks passer den nye Ford GT glimrende ind, mens diverse FLY Classic falder udenfor, ligesom Gr.5 bilerne ikke holder.

Karosseriet skal veje min. 25 g. Evt. ekstra vægt placeres i niveau over skærmenes øverste kant. En for let karosse, må ikke bly-kompenseres til at veje mere end 27 gram. Vejer karossen mere end den tilladte minimumsvægt, må der ikke tilføres ekstra vægt. Der vil blive vurderet på, om limningen af monterings-dimser udgør en vægt-trimning.

Montering af lys er altid tilladt, dog vil der blive grebet ind, hvis der er brugt en overdreven mængde lim til montagen.

Karosseriet skal være forsynet med fører, der er synlig fra front og side. Originalt interiør er ikke en betingelse. Motor og bund må ikke være synlige, når karosseriet er monteret på bunden

Motor:
Tilgængelige Slot.it V12 op til og med 26000 o/min. Motorenes ydeevne (omdrejningstal) kan blive stikprøvekontrolleret. Højeste tilladte omdrejningstal for bagakslen er 7700 o/min - dette svarer til 26950 motoromdrejninger/minut, incl energitab i gear og lejer. Meget få lovlige motorer vil overskride dette.
Motoren må på intet tidspunkt have været åbnet.

Det er tilladt at afkorte motorakslen, og f.eks. nødvendigt ved kombinationen sidewinder/18 mm sporhjul/store bagfælge.

Magnet og vægt:
Der køres uden magnet. Der må tilføres vægt, men ekstra vægt SKAL placeres på chassiset, foran motorholderen - dvs det kun er tilladt at tilføje vægt temmelig langt fremme på chassiset. Maks. vægt total for chassiset er 100 gram, svarende til ca 35 g. ekstra vægt. Chassiset må under ingen omstændigheder lettes.

Hjul, dæk & fælge:
Fælge: enten ø 15.85 mm. eller ø17.3 mm. Fritløbende fælge er ikke tilladt
Alle fælge skal være æstetisk passende, og minde om en 1:1 fælg.

Dæk: for: Slot.it Z0, bag: Slot.it P2 (Handout).

Bagdækkene udleveres ved starten af hvert SLEMC arrangement.

Eneste tilladte dækrensemiddel er malertape. Enhver præparation af dækkene med andet (som Gaffa, spyt, tis, WD-40, vand, tør klud .... ALT - Det præciceres at slibning af dæk betragtes også som dækpræparration) vil blive straffet med øjeblikkelig diskvallifikation. Er der mistanke om dæk-snyd, kan man blive pålagt at skifte dæk, kører man ikke i rimeligt omfang lige så hurtigt med donordækkene (og ja, vi sørger for der er et sæt let slidte dæk på lager) er man diskvallificeret. I gentagne tilfælde risikerer man udelukkelse fra serien

Aksler:
Tilgængelige 3/32, friløbsaksler ikke tilladt.

Gear og tandhjul:
Inliner: Slot.it, Pinion 8 tands, kronhjul 27 tands.
Sidewinder: Slot.it 10 tands pinion, sporhjul 34 tands - valgfri ø18 eller ø19 mm.

Guide/slæbesko:
Guide: Slot.it, tilgængelige versioner. Slæbesko: frit

Diverse:
Hjulene må ikke gå længere ud, end til skærmkanterne. Tillader Chassisets bredde ikke dette, kan der dispenseres hvis helhedsindtrykket er æstetisk udholdeligt. Dette vurderes egenrådigt af arrangørerne.

Løse/raslende/svage dele må fastlimes, så længe det ikke påvirker bilens æstetik.

Teknisk kontrol:
Serien er en hyggeserie, og der afholdes ikke obligatorisk kontrol. Der vil dog blive udtaget biler til teknisk kontrol ved mistanke om uregelmæssigheder. Findes der fejl under en sådan kontrol mistes alle hidtil på løbsdagen vundne point. De der har kørt mod pågældende får dog ikke kompensation. Der forbeholdes også ret til stikprøve kontroller under løbene.

Man er til enhver tid velkommen til at spørge arrangørerne, hvis man er i tvivl om ens bil er lovlig i løbsserien.Komplette Slot.it biler:
Komplette Slot.it biler skal opfylde samme tekniske specifikationer som HRS chassiserne. Eneste forskel er de kører med det til karossen tilhørende chassis.

Det er tilladt at undlade at spænde skruerne helt til, for på den måde at opnå lidt flex mellem bund og karrosse. Løse skruer bør sikres med et stykke tape.